GBI House of grace | Kegiatan Ibadah - Bagi Allah Tidak Ada yang Sukar dan Mustahil